Producten

Handelen op de beurs - voor Beginners

Wat betekent het eigenlijk om te handelen op een beurs? Veel mensen geloven nog steeds dat investeren  een voorrecht is en alleen gedaan kan worden door degenen die voldoende kapitaal hebben om van hun geld meer geld te laten maken.

Dit is niet het geval. Handelen op de beurzen is verder en verder weg aan het gaan van dit standpunt en het is voor iedereen toegankelijk.

Het doel van de beurs is om iedereen de mogelijkheid te kunnen geven om te handelen in effecten en andere financiële producten.

De beurzen zijn gemaakt om bedrijven uit een grote pool van investeerders geld in te zamelen en om een markt te ontwikkelen voor investeerders om later hun aandelen in deze bedrijven te verkopen. Het doel hiervan is dat deze bedrijven het geld voor doorontwikkeling gebruiken, waardoor hun vermogen weer groeit en daarmee ook winst voor hun beleggers. Als gevolg van de moeilijkheid van het verkrijgen van leningen uit andere bronnen, zoals banken, is het gebruikelijk voor bedrijven om de beurs op te gaan. Dit staat bekend als eerste beursgang (IPO), Om aandelen te verhandelen van verschillende bedrijven die een IPO hebben verkregen dan moet je dat doen via geautomatiseerde handelsplatformen, In de afgelopen jaren is het geheel normaal geworden voor onafhankelijke beleggers om gebruik te maken van handels platformen en hun eigen portefeuille te beheren.

Er zijn verschillende manieren om te beleggen in aandelen, waaronder banken en brokers. De twee grote verschillen in beleggen via banken in vergelijking tot beleggen via brokers zijn de commissies en technologie. In de meeste gevallen,  als gevolg van hun behoefte om meer personeel in diesnt te hebben,  zijn de commissies voor beleggers via banken hoger en soms is dat wel tot 5 keer meer dan door brokers.

Veel brokers hebben ultramoderne handelsplatformen die zijn ontworpen om een particuliere investeerder dezelfde voordelen als een institutionele belegger te geven. De meeste banken hebben handelsplatformen die verouderd zijn.

Aandelen

Aandelen zijn de meest voorkomende investeringen op de beurs. Zij verlenen de rechten van de belegger en de gedeeltelijke eigendom over de onderneming waarin hij heeft geïnvesteerd.

ETFs

Het is tracker van verschillende indices, grondstoffen en obligaties, 

Opties

Een optie vertegenwoordigt een contract door één partij verkocht aan een andere partij waarmee de koper het recht om te kopen of verkopen van een aandeel op een bepaalde prijs  
 

Obligaties

Het is een investering waarin een investeerder geld leent aan een instantie, die het geld voor een bepaalde periode tegen een variabele of vaste rente leent.

Futures

Futures zijn financiële contracten die zijn gekocht op een vooraf vastgestelde toekomstige datum en prijs.

Warrants

Het is een derivaat dat verleent het recht, maar niet de plicht, te kopen of verkopen van een beveiliging tegen een bepaalde prijs voordat het verloopt.

Metalen

 Metalen die worden beschouwd als zeldzaam en/of een hoge economische waarde hebben.

disclosure

http://www.mexem.com is a website owned and operated by Mexem Ltd.

Mexem Ltd is a European broker regulated by the CySEC, license No. 325/17

 

Mexem Africa Ltd Pty is a  broker regulated by the FSB license number 48325

Mexem has the required PI cover under the company Camargue insurance

 

Risk Warning: Mexem supplies brokerage services with regards to various financial instruments, including stocks, options, futures, futures options, ETF's, warrants, structured products, SSF's, bonds, funds and indices
All types of financial trading and investments, including such that are offered by Mexem, involve risks to the invested funds, and therefore require expertise, knowledge and understanding of risks, and may not be appropriate for all investors.

 

Before making any decision regarding financial trading or investment, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk tolerance, and it is highly recommended that you consult an independent financial advisor before making any such decision.

Mexem may from time to time provide general market reviews, classes and/or seminars on various subjects, which do not constitute investment advice. When doing so, Mexem does not consider your investment objectives, level of experience and risk tolerance, and such services should not be seen as investment advice or any kind of recommendation. You should further note that past performances do not constitute a reliable indicator of future results.

The services provided by Mexem are marketing and agency services for third parties providing the brokerage services, as well as brokerage services provided by itself.

 

COMPLAINTS & OMBUD

We welcome positive as well as negative comments. Please feel free to discuss complaints with your consultant or the management or Compliance officer of Mexem Financial Managers. We urge clients to make a complaint in writing.  Mexem Financial Managers is committed to deal with and resolve complaints with fairly, urgency, with discretion and confidentiality.   Complaints are best handled when made in written or electronic format.
Complaints not resolved may be escalated to the Ombud for Financial Services Providers.
Salomy Schoeman

Tel: 012 470 9080 Fax: 012 348 3447 E-mail: info@faisombud.co.za FAIS OMBUD Po Box 74571 Lynwood Ridge 0040


Any use of the Mexem website and all trades made through it are subject to our Terms and Conditions, including all annexes thereof, which you must read thoroughly before you start trading on the website.

Risk Disclosure: Mexem Ltd offers various types of investments through the acquisition of various financial instruments: various financial instruments, including shares, options, futures contracts, options, bonds, options, contracts, individual share contracts, ETFs, structured products and mutual funds. Investments and trade involve the risk of invested capital, including those offered by Mexem, and therefore require skill, knowledge and understanding of risks, and are not suitable for everyone.
Before deciding on investing or trading with Mexem, you must consider your investment and / or trading goals, your level of experience, and your ability to absorb losses as a result. In addition, you should consider that past performance cannot be a measure of the future performance of financial instruments.
Options involve risk and are not suitable for all investors. Before investing in options, read the "Characteristics and Risks of Standardized Options". For a copy visit http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Before trading, clients must read the relevant risk disclosure statements on our Warnings and Disclosures page - http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Trading on margin is only for sophisticated investors with high-risk tolerance. You may lose more than your initial investment. For additional information regarding margin loan rates, see http://www.interactivebrokers.com/interest. Security futures involve a high degree of risk and are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading security futures, read the Security Futures Risk Disclosure Statement. For a copy visit http://www.interactivebrokers.com/disclosures. There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time zone differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle foreign exchange trades. The interest rate on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple markets.

 

 

“Interactive Brokers LLC” is a registered Broker-Dealer, Futures Commission Merchant and Forex Dealer Member, regulated by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the National Futures Association (NFA), and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and several other self-regulatory organizations.  Interactive Brokers does not endorse or recommend any financial institutions or financial service providers, including brokers, introducing brokers, third-party financial advisors, or hedge funds.  Interactive Brokers provides execution and clearing services to customers.  None of the information contained herein constitutes a recommendation, offer, or solicitation of an offer by Interactive Brokers to buy, sell or hold any security, financial product or instrument or to engage in any specific investment strategy. Interactive Brokers makes no representation and assumes no liability to the accuracy or completeness of the information provided on this website

Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183AT Amstelveen, Nederland

Keizer Karellaan 584. 5e verdieping, 1082 Brussel. België

1st Arch. Kyprianou St. Loucaides Building, Limassol, 3036, Cyprus

+31-202622685 | +32-35470144  | +357-25030447

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon

Risicowaarschuwing: Mexem levert brokeragediensten met betrekking tot verschillende financiële instrumenten, waaronder aandelen, opties, futures, termijnopties, ETF's, warrants, gestructureerde producten, SSF's, obligaties, fondsenindexen. Alle vormen van financiële handel en beleggingen, inclusief beleggingen die worden aangeboden door Mexem, brengen risico's met zich mee voor de geïnvesteerde fondsen en vereisen daarom expertise, kennis en begrip van de risico's De brokeragediensten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.

 

Alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot financiële handel of belegging, dient u uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicotolerantie zorgvuldig te overwegen, en het wordt ten zeerste aanbevolen dat u een onafhankelijke financieel adviseur raadpleegt voordat u een dergelijke beslissing neemt. Mexem kan van tijd tot tijd algemene marktevaluaties, lessen en / of seminars over verschillende onderwerpen geven, die geen beleggingsadvies vormen. Daarbij houdt Mexem geen rekening met uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicotolerantie, en dergelijke diensten moeten niet worden gezien als beleggingsadvies of enige vorm van aanbeveling. U moet er ook rekening mee houden dat prestaties uit het verleden geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige resultaten.

 

Elk gebruik van de Mexem website en alle transacties die via deze website worden gemaakt, zijn onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden, inclusief alle bijlagen daarvan, die u grondig moet lezen voordat u op de website gaat handelen.

Elke advertentie of communicatie betreffende de distributie van derivaten die binnen het toepassingsgebied van de verordening van de FSMA van 26 mei 2016 betreffende de distributie van bepaalde afgeleide financiële instrumenten aan particuliere klanten vallen, is niet gericht aan het Belgische publiek.”

 

Opties brengen risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Lees voordat u investeert in opties de "Kenmerken en risico's van gestandaardiseerde opties". Ga voor een exemplaar naar http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Alvorens te handelen, moeten cliënten de relevante verklaringen over het vrijgeven van risico's lezen op onze pagina Waarschuwingen en bekendmakingen - http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Handelen in marge is alleen voor ervaren beleggers met risicovolle tolerantie. U kunt meer verliezen dan uw initiële investering. Zie http://www.interactivebrokers.com/interest voor meer informatie over marginaleveringstarieven. Futures brengen een hoog risico met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Het bedrag dat u mogelijk verliest, kan groter zijn dan uw initiële investering. Lees voordat u beveiligingsfutures verhandelt de Security Futures Risk Disclosure Statement. Ga voor een exemplaar naar http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Er is een aanzienlijk risico van verlies bij het handelen in vreemde valuta. De valutadatum van valutatransacties kan variëren als gevolg van tijdzoneverschillen en feestdagen. Bij het handelen op buitenlandse valutamarkten kan het nodig zijn om geld te lenen om transacties in vreemde valuta af te handelen. Bij het berekenen van de transactiekosten op meerdere markten moet rekening worden gehouden met de rente op het geleende geld.

 

Interactive Brokers LLC "is een geregistreerd Broker-Dealer, Futures Commission Merchant en Forex Dealer Member, gereguleerd door de US Securities and Exchange Commission (SEC), de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de National Futures Association (NFA), en is een lid van de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en verschillende andere zelfregulerende organisaties. Interactive Brokers onderschrijft of beveelt geen enkele financiële instelling of financiële dienstverlener aan, inclusief brokers, introducing brokers & andere externe financiële adviseurs of hedgefondsen. Interactive Brokers biedt executie- en clearingservices aan klanten. Geen van de hierin opgenomen informatie vormt een aanbeveling, aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod van Interactive Brokers om een effect, financieel product of instrument te kopen, verkopen of te behouden of om deel te nemen aan een specifieke beleggingsstrategie. Interactive Brokers geeft geen verklaring en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

 

Trader Workstation℠ is een handelsmerk van Interactive Brokers http://www.interactivebrokers.com/
TWS® is een geregistreerd handelsmerk van Interactive Brokers http://www.interactivebrokers.com/

 

Gebruik de bovenstaande suggesties of advies voor aankoop en / of verkoop en / of bezit van effecten en / of financiële activa van welke aard niet. Degene die deze instructie schendt, doet dit op eigen initiatief en het is zijn / haar eigen verantwoordelijkheid. De informatie die via e-mail wordt verstrekt, is niet bedoeld om alle noodzakelijke informatie voor een belegger te bevatten. Het is niet de bedoeling om een volledige analyse te zijn van alle feiten en informatie die erin zijn vervat en de daarin vervatte meningen kunnen zonder verdere wijzigingen worden gewijzigd. Let op. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade en / of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze informatie.

http://www.mexem.com is een website die eigendom is van en beheerd wordt door Mexem Ltd.
Mexem Ltd is een Europese broker gereguleerd door de CySEC, licentienummer 325/17
Mexem Ltd staat geregistreerd in het register van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Mexem Ltd staat geregistreerd in het register van Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Mexem Ltd staat geregistreerd bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid)