Uw geldsaldo staat op een gesegregeerde rekening bij onze partnerbroker, Interactive Brokers. Dergelijke rekeningen worden door brokers gebruikt om het geld van cliënten apart te houden van de eigen gelden van de broker. Gesegregeerde gelden vallen bijgevolg buiten de vennootschapsgelden van de broker. De gesegregeerde rekeningen bij Interactive Brokers staan onder streng toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Interactive Brokers spreidt de liquiditeiten van de gesegregeerde rekeningen enkel over bankrekeningen van zeer grote banken. Op 01-03-2020 waren dat Branch Banking and Trust Company, Bank of the West, BMO Harris Bank, Citizens Bank, KeyBank National Association, Standard Chartered Bank, SunTrust Bank, The Bank of Nova Scotia en US Bank. Bij geen enkele bank staat meer dan 5% van de totale som van alle cliëntgelden.

Een deel van de gelden wordt belegd in veilige beleggingen zoals Amerikaanse schatkistcertificaten, obligaties met Amerikaanse overheidsgarantie (FDIC-backed corporate bonds) en in mindere mate in liquiditeitsfondsen met AAA-rating. IB belegt niet in CDO’s, Credit Default Swaps, andere subprime schulden, hefboomfondsen, OTC-contracten of exotische producten die afhangen van solvabiliteit van een tegenpartij.

Wanneer u effecten koopt, wordt u zowel juridisch als economisch eigenaar hiervan. Deze effecten worden na aankoop bewaard bij erkende bewaarders (zoals The Depository Trust Company, The Options Clearing Corporation, The CME Clearing House, Euroclear, LCH Clearnet).

U kan ten alle tijden uw liquiditeiten terug overschrijven van uw rekening bij Interactive Brokers naar uw eigen persoonlijke bankrekening. Het handelsplatform voorziet in een elektronische beveiliging dat liquiditeiten enkel kunnen worden overgeschreven naar uw persoonlijke bankrekening die u op voorhand heeft opgegeven.