Denk aan uw

financiële toekomst

Wij maken het voor u mogelijk om uw vermogen te doen groeien door gebruik te maken van alternatieve manieren om inkomsten te genereren. Vermogensbeheer kan u een veel beter pensioenvooruitzicht bieden, in tegenstelling tot historisch lage interestvoeten op uw spaarrekening.

Meer informatie ontvangen?

Heeft u interesse in vermogensbeheer? Maar wilt u eerst meer informatie ontvangen? Dat kan natuurlijk, vul het formulier in en u zult van onze vermogensbeheerders verdere informatie ontvangen.

Vermogensbeheer, maar dan beter

We analyseren uw beleggersprofiel en risicoprofiel nauwkeurig. Verder krijgt u een persoonlijke relatiemanager toegewezen die u steeds op de hoogte houdt van de toestand van uw portefeuille en uw rendement.

Algoritmisch handelen

Verscheidene van onze strategieën zijn gebaseerd op datagedreven algoritmisch handelen. Traditionele analysemethoden worden gekoppeld aan artificiële intelligentie, kwantitatieve modellen en deep learning met als doel bovengemiddeld te presteren. We houden hierbij steeds rekening met uw vooraf bepaalde beleggersprofiel.

In tegenstelling tot vele andere algoritmische strategieën zijn wij geen High Frequency Trader (HFT) maar verkiezen wij weloverwogen kwalitatieve trades.

Betrouwbaar & Transparent

Transparantie is voor ons een absolute prioriteit! U heeft op elk moment toegang tot uw portefeuille waar u live kan kijken in welke producten uw vermogen op dat moment belegd is en hoe uw portefeuille ervoor staat.

Door onze grote waaier aan strategieën en mogelijkheden zijn wij in staat om heel flexibel te zijn naar de wensen van onze klant zonder hiervoor in te boeten aan snelheid om in te spelen op de markt. Wij bieden zelfs de mogelijkheid om verschillende strategieën met elkaar te combineren!

Uitzonderlijke rendementen

MEXEM streeft er steeds naar om het gemiddelde marktrendement te verslaan om u zo een beter toekomstperspectief te kunnen bieden.

Doordat veel van onze strategieën aangedreven worden door algoritmes wordt informatie keuriger, sneller en juister gebruikt om opportuniteiten maximaal te benutten.

Onze strategieën zijn erop voorzien om zowel tijdens een stijgende als dalende markt steeds ervoor te zorgen dat er rendement kan gehaald worden.

Laat MEXEM voor jouw financiële draagkracht zorgen en heb meer tijd om te genieten van de kleine dingen

 

 

MEXEMaliseer uw rendement
door de lage kosten!

Hoge kosten drukken uw winst! Het is precies die gedachte waardoor we bij MEXEM Vermogensbeheer afwijken van het klassieke kostenplaatje om te komen tot een eerlijke en aantrekkelijke kostenstructuur.

Voor de traditionele portefeuille rekenen we een lage vaste beheerkost aan. Voor de op maat gemaakte portefeuille verlagen we de vaste beheerkost en werken we met een presatievergoeding in de plaats. Op die manier tonen we ons vertrouwen in onze strategieën en baseren we onze commissie op de winsten die uw portefeuille genereert.

Door onze winst te linken aan uw rendement wordt het voor ons evengoed belangrijk dat uw beleggingen het goed doen. Om deze vorm van commissie juist toe te passen wordt er gewerkt met een prestatievergoeding waar een High Water Mark (HWM) is ingebouwd. Dit houdt in dat de commissie bepaald wordt als percentage van de nieuwe, gerealiseerde winsten. De HWM garandeert u dat winsten slechts éénmalig in het kostenplaatje worden verrekend. Daarnaast gelden de gebruikelijke handelstarieven voor het uitvoeren van transacties en zijn er geen instapkosten of uitstapkosten.

Persoonlijke aanpak

Wij bouwen graag een positieve relatie op met ál onze klanten. Zo heeft bij MEXEM iedereen toegang tot een persoonlijke relatiemanager, ongeacht het vermogen waarmee u belegt. Zo heeft u altijd iemand om op terug te vallen in geval van vragen of bemerkingen.

Actieve opvolging

U hoeft er niet steeds aan te denken om uw portefeuille zelf op te volgen. Wij zorgen graag voor onze klanten en pleiten daarom voor een proactieve opvolging! Wij zullen op regelmatige basis met u contact opnemen om te bespreken hoe uw portefeuille ervoor staat. Ook krijgt u elk kwartaal een overzicht van uw portefeuille en recente prestaties.
Ja hoor, dit alles krijgt u tegen de lage MEXEM tarieven die u gewoon bent!

Start nu met MEXEM vermogensbeheer

 

Laat ons uw portefeuille bouwen

U hoeft maar 1 keuze te maken. Wil u graag volgens onze  traditionele portefeuille beleggen, of verkiest u een op maat gemaakte portefeuille? In beide gevallen gaan wij op zoek naar de juiste portefeuillesamenstelling voor u!

Op basis van uw beleggersprofiel, horizon en risicobereidheid stellen wij een beleggingsstrategie samen die volgens ons aan uw noden voldoet . Bepaalde strategieën zijn namelijk enkel toegankelijk voor beleggers die een bepaald niveau van risico aankunnen.

MEXEM zorgt voor uw toekomst

Uw vermogen is bij ons in goede handen. Terwijl u geniet van de kleine dingen in het leven zorgen wij ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw financiële draagvlak. Wij houden voortdurend een oogje in het zeil, zorgen ervoor dat u steeds zo optimaal mogelijk kan genieten van onze strategieën en zorgen voor een goede opvolging om het u gemakkelijk te maken. Toch houdt u op elk moment de touwtjes in handen, kan u steeds meevolgen wat er met uw vermogen gebeurt en staat uw geld nooit geblokkeerd.