SMARTROUTING

SmartRouting voordeel voor de beste prijs executie

MEXEM SmartRoutingSM zoekt naar de beste aandelen, opties en combinaties prijzen die beschikbaar zijn op het moment van je order. Het systeem zal dan ook meteen je order elektronisch uitvoeren.

MEXEM doet wat andere online brokers simpelweg nalaten

Onze resultaten zijn nog indrukwekkender als u zich bedenkt dat andere statistieken die door de industrie worden aangereikt niet het hele beeld weergeven. Deze statistieken bespreken alleen het percentage van orders dat prijsverbetering zag en negeren het percentage van hun orders waar geen prijs verbetering plaatsvond.

Onze statistieken zijn daarentegen gesaldeerd, wat de echte bottom-line prijsverbetering weergeeft, inclusief alle niet verbeterde order executies.

  • In tegenstelling tot Smart Routers van andere online brokers, slaat MEXEM SmartRouting uw bestelling nooit over en zal deze ook niet vergeten. De Software evalueert continu de snel veranderende marktomstandigheden en voert een dynamische herroutering uit van alle of delen van uw bestelling. Dit alles om de optimale uitvoering te bereiken en uw mogelijke besparing te maximaliseren.
  • MEXEM SmartRouting vertegenwoordigd elke punt van een spread order afzonderlijk en kiest voor de best mogelijke prijs voor ieder gedeelte van uw order.
  • Onze Smart Routing AutorecoverySM kan Amerikaanse opties opnieuw navigeren in het geval van een storing van de uitwisseling, met daarin het risico van dubbele executies uitgesloten.
  • Onze Smart Router houdt rekening met transactiekosten en beurskosten bij het bepalen naar welke beurs uw order geleid moet worden. Voor klanten die nog meer controle over hun bestellingen willen, is het mogelijk om strategieën in te stellen zodat de order geactiveerd wordt wanneer het financiële product een bepaald prijs bereikt heeft. Dit is mogelijk bij aandelen en opties.

Voor opties is het ook mogelijk om uw order met specifieke prijs naar de meest voordelige beurs door te sturen. U kunt dit per order instellen of als een standaard instelling voor al uw orders.