Αναφορές και Αναλύσεις

Οι αναφορές της mexem είναι προσαρμόσιμες και συμπληρώνουν όλες τις βασικές πτυχές στην απόδοση του ποιοτικού ελέγχου του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Δημιουργήστε περιοδικές αναφορές στο email σας που περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για εσάς.

Αποκτήστε πρόσβαση σε αναφορές σε πραγματικό χρόνο σχετικά με επιβεβαιώσεις συναλλαγών, στοιχεία εξόδων και αναλυτικές αναφορές του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Δημιουργήστε ημερήσιες, μηνιαίες και ετήσιες αναφορές σε μορφή HTML ή PDF με κατηγοριοποίηση των πληροφοριών που θέλετε.

Λήψη αναφορών σε ποικιλίες αρχείων που περιλαμβάνουν και XML που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λογισμικό τρίτων.

Ανάλυση λογαριασμού / Αναλυτής χαρτοφυλακίου

Οι αναφορές της mexem είναι προσαρμόσιμες και συμπληρώνουν όλες τις πτυχές που είναι κρίσιμες για την απόδοση του ποιοτικού ελέγχου του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Παρακολουθήστε την απόδοση του λογαριασμού σας αποστέλλοντας μια προσαρμοσμένη αναφορά στον καθορισμένο λογαριασμό συναλλαγών σας που να περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες.

Ετοιμάστε και στείλτε μια συμπαγή σελίδα στα προσωπικά σας εισερχόμενα.

Λάβετε σε βάθος ανάλυση του λογαριασμού που οργανωμένη ανά χρόνο, κερδοφορία, τομέα, κίνδυνο και άλλα.

Επιλέξτε τη χρονική περίοδο και τα κριτήρια που θέλετε να δείτε και συγκρίνετε τα με τις κορυφαίες μετρήσεις του κόσμου.