PRODUCTEN

Handelen op de beurs – voor beginners

Wat betekent het eigenlijk om te handelen op een beurs?

Veel te vaak geloven mensen nog steeds dat investeren een voorrecht is dat enkel beschikbaar is voor zij die voldoende kapitaal hebben om hun vermogen te laten groeien. Dit is absoluut niet het geval! We bewegen net weg van die gedachtegang en handelen op de beurs is hoe langer hoe meer voor iedereen beschikbaar, ongeacht uw vermogen of leeftijd. Een beurs heeft als doel om iedereen de mogelijkheid te geven om aandelen te kopen of verkopen, alsook om te handelen in andere financiële producten zoals obligaties, opties, futures, ETF’s, warrants en metalen.

​De verschillende beurzen wereldwijd zorgen voor een soort verzamelpunt waar alle investeerders samen worden gebracht en geeft de mogelijkheid aan bedrijven om zo gemakkelijker in contact te komen met financierders. Op deze beurzen kunnen oorspronkelijke (mede)- eigenaars van een bedrijf hun aandelen doorverkopen aan nieuwe investeerders, investeerders die aandelen kochten kunnen ze opnieuw verkopen maar ook een bedrijf kan besluiten om nieuwe aandelen uit te geven die gekocht kunnen worden door nieuwe en bestaande investeerders. Deze laatste optie, het uitgeven van nieuwe aandelen, kan onder twee vormen. Als een bedrijf nog niet op een beurs genoteerd staat wil dit zeggen dat er geen aandelen beschikbaar zijn gemaakt om publiek te handelen. Bij een eerste beursgang, beter bekend als ‘IPO (Initial Public Offering)’, gaat een bedrijf dat nog niet publiek verhandeld wordt voor een eerste keer aandelen verkopen aan geïnteresseerde investeerders. De vaakst voorkomende reden dat een bedrijf dit doet is om geld op te halen. Door het verkopen van aandelen die nu nog van het bedrijf zijn aan nieuwe investeerders krijgen ze geld van die investeerders in ruil voor dat deel eigendom van het bedrijf dat de aandelen voorstellen.
Bijvoorbeeld, als een bedrijf in totaal bestaat uit 1000 aandelen en ze brengen er 300 naar de beurs tijdens een IPO dan heeft een investeerder die 1 aandeel koopt eigenlijk 1/1000e eigendom van dat bedrijf gekocht (oftewel 0,1%). Dit stukje geeft de investeerder dan het recht om eventueel een dividend te ontvangen en geeft 0,1% van het beslissingsrecht weer, uitgaande van normale aandelen. Het bedrijf op zijn plaats verliest dan met deze IPO 30% van het beslissingsrecht in ruil voor de prijs die de investeerders bereid waren te betalen voor die 300 aandelen. Bedrijven halen geld op via de beurs voor verschillende redenen. Zo kan het zijn dat ze het geld nodig hebben om een grote investering te doen (bv. nieuwe machine kopen, nieuwe fabriek opstarten) of omdat ze geld nodig hebben voor onderzoek & ontwikkeling. Doordat bedrijven niet altijd gemakkelijk een lening krijgen via de bank om aan het benodigde geld te komen biedt de beurs ze een alternatieve optie. Het doel van het ophalen van geld is om het bedrijf vooruit te helpen, te laten groeien en zo dus een meerwaarde te creëren. Hoe sterker het bedrijf kan worden op termijn, hoe hoger de winsten en hoe beter voor de investeerders die een deeltje eigendom bezitten onder de vorm van aandelen.

Om te kunnen handelen in aandelen en andere financiële producten gebruiken beleggers geautomatiseerde handelsplatformen. De afgelopen jaren is het uitgegroeid tot de standaard manier van werken waar onafhankelijke beleggers zoals u en ik kunnen gebruik maken van deze handelsplatformen om te handelen en een eigen portefeuille te beheren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee manieren van beleggen. U kan kiezen om te werken met een bank of met een financiële broker die vaak sterk verschillen op basis van commissies en technologie.
Banken zijn hoofdzakelijk gericht op bankdiensten zelf en nemen beleggingsrekeningen er als extra bij. Ze kampen vaak met hoge kosten door hun grote bedrijfsstructuur en rekenen dit door in de commissies die ze vragen. Diezelfde kosten weerhouden hun er vaak ook van om hun handelsplatformen up-to-date te houden. Brokers daarentegen hebben hun focus exact waar u het nodig heeft, namelijk bij de beleggingsrekeningen. Doordat ze kleinere bedrijfsstructuren hebben kunnen ze heel wat kosten uitsparen en de commissies voor u lager houden dan bij een bank. Ook leggen ze vaak de focus net op het hebben van ultramoderne handelsplatformen die alle mogelijkheden bevatten die een institutionele belegger zou willen, maar dan ook beschikbaar voor een particuliere investeerder.

Aandelen

Van alle types financiële producten zijn aandelen vaak heel populair door hun simpliciteit. Wanneer je een aandeel koopt, koop je eigenlijk een eigendomstitel van een deel van het kapitaal van een vennootschap. Je wordt dus zowaar mede-eigenaar van het bedrijfskapitaal voor de verhouding van jouw aandelen tot het gehele kapitaal.

Opties

Beleggen in opties is ook een veelvoorkomend effect, maar als gevolg van de fluctuerende prijzen brengt het een hoger risiconiveau met zich mee. Dit betekent dat de prijs van het aandeel een dramatische verandering in de prijs van de optie zal veroorzaken. Mexem’s geavanceerde systemen om opties te verhandelen zijn gebouwd voor professionals en bieden een overvloed aan tools voor handelaren in geavanceerde opties.

Futures

Beleggen in futures brengt heel wat meer risico met zich mee dan beleggen in aandelen. Het valt net zoals opties onder de noemer ‘hefboomproducten’, een categorie met een beduidend hogere volatiliteit dan reguliere financiële producten.Een future is een afgeleid product, dit is een product waarvan de waarde gebaseerd is op een ander product zoals bijvoorbeeld grondstoffen.

ETF's

Exchange Traded Funds of ETF’s staan vaak ook wel bekend als (Index)trackers. Die laatste benaming beschrijft eigenlijk goed hoe dit type beleggingsinstrument werkt. Een ETF “trackt” (of “volgt”) de koersbeweging van een bepaalde index of product en heeft als doel op die manier hetzelfde rendement te behalen als die onderliggende waarde. (Met een ‘index’ in dit geval wordt verwezen naar een ‘korf’ of ‘mand’ met verschillende types beleggingen zoals aandelen, grondstoffen, obligaties, … Een bekend voorbeeld van een index is de S&P 500 die de aandelen van de 500 bedrijven met grootste beursnotering op de Amerikaanse markt omvat)

Obligaties

Obligaties zijn een schuldinstrument die de uitgever ertoe verbindt om een bepaald bedrag terug te betalen op een afgesproken datum en daarvoor interest betaalt.

Warrants

Een warrant is een contract dat door een financiële instelling of onderneming wordt uitgegeven zonder initiële kostprijs. In sommige gevallen is het achteraf wel mogelijk voor de persoon die warrants heeft verkregen om deze door te verkopen aan andere partijen. Door het bezitten van een warrent heeft de houder het recht (geen verplichting!) om de onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een voorafbepaalde prijs tijdens een vastgelegde periode (Amerikaans) of op de einddatum (Europees).

De onderliggende waarde kan bestaan uit zowat alle financiële producten: aandelen, obligaties, valuta, indices, etc. Bij het uitoefenen van een warrent kan de uitgevende partij de onderliggende waarde leveren aan de afgesproken voorwaarden of het equivalent in cash uitbetalen van wat de waarde voorstelt.

Warrants worden gewoonlijk gegeven in beursintroducties ( IPO’s ) als ” geschenk” dat investeerders moet aanmoedigen deel te nemen aan de IPO. Ze worden ook regelmatig aan kaderleden van bedrijven gegeven als deel van het loonpakket (zo worden ze aangemoedigd goed te presteren waardoor een stijgende beurskoers hun warrants interessanter en winstgevender maakt).

Mutual Funds

MEXEMs Mutual Fund Marketplaces around the world offers our clients a large availability of funds at a low cost. MEXEM also provides access to 31, 531 no-load funds from over 285 fund families worldwide

Metals

By trading with MEXEM Gold and MEXEM Silver, you are granted access to London’s bullion market, which is the market center for the international over-the-counter (OCT) for gold and silver.