PRODUCTEN

Handelen op de beurs – voor beginners

Wat betekent het eigenlijk om te handelen op een beurs?

Veel te vaak geloven mensen nog steeds dat investeren een voorrecht is dat enkel beschikbaar is voor zij die voldoende kapitaal hebben om hun vermogen te laten groeien. Dit is absoluut niet het geval! We bewegen net weg van die gedachtegang en handelen op de beurs is hoe langer hoe meer voor iedereen beschikbaar, ongeacht uw vermogen of leeftijd. Een beurs heeft als doel om iedereen de mogelijkheid te geven om aandelen te kopen of verkopen, alsook om te handelen in andere financiële producten zoals obligaties, opties, futures, ETF’s, warrants en metalen.

​De verschillende beurzen wereldwijd zorgen voor een soort verzamelpunt waar alle investeerders samen worden gebracht en geeft de mogelijkheid aan bedrijven om zo gemakkelijker in contact te komen met financierders. Op deze beurzen kunnen oorspronkelijke (mede)- eigenaars van een bedrijf hun aandelen doorverkopen aan nieuwe investeerders, investeerders die aandelen kochten kunnen ze opnieuw verkopen maar ook een bedrijf kan besluiten om nieuwe aandelen uit te geven die gekocht kunnen worden door nieuwe en bestaande investeerders. Deze laatste optie, het uitgeven van nieuwe aandelen, kan onder twee vormen. Als een bedrijf nog niet op een beurs genoteerd staat wil dit zeggen dat er geen aandelen beschikbaar zijn gemaakt om publiek te handelen. Bij een eerste beursgang, beter bekend als ‘IPO (Initial Public Offering)’, gaat een bedrijf dat nog niet publiek verhandeld wordt voor een eerste keer aandelen verkopen aan geïnteresseerde investeerders. De vaakst voorkomende reden dat een bedrijf dit doet is om geld op te halen. Door het verkopen van aandelen die nu nog van het bedrijf zijn aan nieuwe investeerders krijgen ze geld van die investeerders in ruil voor dat deel eigendom van het bedrijf dat de aandelen voorstellen.
Bijvoorbeeld, als een bedrijf in totaal bestaat uit 1000 aandelen en ze brengen er 300 naar de beurs tijdens een IPO dan heeft een investeerder die 1 aandeel koopt eigenlijk 1/1000e eigendom van dat bedrijf gekocht (oftewel 0,1%). Dit stukje geeft de investeerder dan het recht om eventueel een dividend te ontvangen en geeft 0,1% van het beslissingsrecht weer, uitgaande van normale aandelen. Het bedrijf op zijn plaats verliest dan met deze IPO 30% van het beslissingsrecht in ruil voor de prijs die de investeerders bereid waren te betalen voor die 300 aandelen. Bedrijven halen geld op via de beurs voor verschillende redenen. Zo kan het zijn dat ze het geld nodig hebben om een grote investering te doen (bv. nieuwe machine kopen, nieuwe fabriek opstarten) of omdat ze geld nodig hebben voor onderzoek & ontwikkeling. Doordat bedrijven niet altijd gemakkelijk een lening krijgen via de bank om aan het benodigde geld te komen biedt de beurs ze een alternatieve optie. Het doel van het ophalen van geld is om het bedrijf vooruit te helpen, te laten groeien en zo dus een meerwaarde te creëren. Hoe sterker het bedrijf kan worden op termijn, hoe hoger de winsten en hoe beter voor de investeerders die een deeltje eigendom bezitten onder de vorm van aandelen.

Om te kunnen handelen in aandelen en andere financiële producten gebruiken beleggers geautomatiseerde handelsplatformen. De afgelopen jaren is het uitgegroeid tot de standaard manier van werken waar onafhankelijke beleggers zoals u en ik kunnen gebruik maken van deze handelsplatformen om te handelen en een eigen portefeuille te beheren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee manieren van beleggen. U kan kiezen om te werken met een bank of met een financiële broker die vaak sterk verschillen op basis van commissies en technologie.
Banken zijn hoofdzakelijk gericht op bankdiensten zelf en nemen beleggingsrekeningen er als extra bij. Ze kampen vaak met hoge kosten door hun grote bedrijfsstructuur en rekenen dit door in de commissies die ze vragen. Diezelfde kosten weerhouden hun er vaak ook van om hun handelsplatformen up-to-date te houden. Brokers daarentegen hebben hun focus exact waar u het nodig heeft, namelijk bij de beleggingsrekeningen. Doordat ze kleinere bedrijfsstructuren hebben kunnen ze heel wat kosten uitsparen en de commissies voor u lager houden dan bij een bank. Ook leggen ze vaak de focus net op het hebben van ultramoderne handelsplatformen die alle mogelijkheden bevatten die een institutionele belegger zou willen, maar dan ook beschikbaar voor een particuliere investeerder.

Aandelen

Van alle types financiële producten zijn aandelen vaak heel populair door hun simpliciteit. Wanneer je een aandeel koopt, koop je eigenlijk een eigendomstitel van een deel van het kapitaal van een vennootschap. Je wordt dus zowaar mede-eigenaar van het bedrijfskapitaal voor de verhouding van jouw aandelen tot het gehele kapitaal.

Wat houdt dit dan precies in?
Door in het bezit te zijn van één of meerdere aandelen krijg je stemrecht in verhouding tot jouw deel van het bedrijfskapitaal. Dit wil zeggen dat je op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering ook een stem hebt in de visie van het bedrijf en hoe het de toekomst tegemoet gaat. Dit is uiteraard vrijblijvend.
Ten tweede verkrijg je ook het recht op een dividend indien het bedrijf besluit om (een deel) winst uit te keren aan zijn aandeelhouders. Elk bedrijf kiest zelf of ze gemaakte winsten (deels) uitkeert aan de aandeelhouders of dat ze het in de vennootschap zelf houdt om verder te groeien en investeren.

Aandelen zijn gekenmerkt door het niet hebben van een vervaltermijn (er is geen bepaalde einddatum, ze blijven gewoon bestaan zolang het bedrijf bestaat). Ze geven ook nooit een garantie op een positief rendement. Aandelen kunnen namelijk meer, maar ook minder waard worden. Hoe hoog je rendement is hangt dus af van eventuele schommelingen van de aandelenkoers plus het eventuele dividend dat verkregen wordt.
Bij MEXEM kan je aandelen kopen online via je account management, via ons handelsplatform, via de webtrader of via een gratis telefonisch order.

In uitzonderlijke gevallen bestaan er ook andere types aandelen. Het kan zijn dat een bedrijf aandelen zonder stemrecht uitgeeft (in dit geval blijft al het bovenstaande van toepassing op het verkrijgen van beslissingsrecht na).
Een andere mogelijkheid is dat een bedrijf preferente aandelen uitgeeft (in dit geval krijgen preferente aandelen voorrang op het dividend dat uitgekeerd wordt. In jaren van lage winst kan het dus bijvoorbeeld zijn dat enkel preferente aandelen een dividend ontvangen en normale aandelen niet).

Opties

Beleggen in opties brengt heel wat meer risico met zich mee dan beleggen in aandelen. Het valt onder de noemer ‘hefboomproducten’, een categorie met een beduidend hogere volatiliteit dan reguliere financiële producten.
Een optie is een afgeleid product, dit is een product waarvan de waarde gebaseerd is op een ander product zoals bijvoorbeeld een aandeel.
Het hoge risico komt van de ‘hefboom’ die een soort van vermenigvuldigingsfactor is voor schommelingen in waarde van het onderliggende financiële product. Bijvoorbeeld: wanneer een optie gebaseerd is op de waarde van aandeel A kan het zijn dat als de koers van aandeel A daalt met 1%, dat de waarde van de optie daalt met 5%. Koersschommelingen van het onderliggende aandeel gaan bij hefboomproducten altijd sterkere schommelingen in de prijs veroorzaken.

​Hoe werkt een optie?
Een optie is een contract tussen de koper en verkoper. De persoon die een optie aankoopt op de beurs, koopt eigenlijk het recht om een bepaalde hoeveelheid van het onderliggende financiële product te kopen of verkopen aan een voorafbepaalde prijs. Langs de andere kant van de transactie is de persoon die de optie verkoopt (of ‘schrijft’) aan de koper. Let wel op dat hier de verkoper zich ertoe verplicht om het onderliggende financiële product te kopen of verkopen aan een voorafbepaalde prijs. Het risico dat deze verplichting met zich meebrengt wordt door de koper vergoed als optiepremie en bepaalt de prijs van de optie wanneer deze voor het eerst geschreven wordt. De koper betaalt de premie omdat hij zichzelf de optie koopt om iets te doen op latere datum terwijl de koper de premie ontvangt voor het risico dat hij loopt door de verplichting om gehoor te geven wanneer een optie wordt uitgeoefend.
Een belangrijk kenmerk is dat opties altijd een specifieke einddatum hebben waarop het contract afloopt. Bij Europese opties kan de koper op die datum beslissen of hij zijn optie tot kopen of verkopen al dan niet uitoefent.
Bij Amerikaanse opties kan een koper beslissen op tijdens de periode tot en met de vervaldatum zijn opties uit te oefenen.

Er bestaan 2 soorten opties.
Een call optie geeft de koper het recht om een aandeel te kopen tegen een voorafbepaalde prijs. Tegelijkertijd verplicht het de verkoper van die optie ertoe om de voorafbepaalde hoeveelheid aandelen te leveren tegen de afgesproken prijs wanneer de koper beslist om zijn recht te gebruiken. Bij het kopen van een call optie hoopt men dat de koers van het onderliggende product zal stijgen tussen de aankoopdatum en de uitoefeningsdatum (dan heeft de koper het recht om aandelen goedkoper aan te kopen dan hij ze rechtstreeks op de beurs zou kopen). Bij het verkopen van een call optie hoopt men dat de koers van het aandeel gelijk blijft of daalt tussen de verkoopdatum en de uitoefeningsdatum (dan is het niet interessant voor de koper om zijn recht te gebruiken want hij kan ze rechstreeks op de beurs kopen tegen eenzelfde of lagere prijs. Op die manier heeft de verkoper de premie ontvangen en hoeft hij niets te leveren).
Een put optie geeft de koper het recht om een aandeel te verkopen tegen een voorafbepaalde prijs. Tegelijkertijd verplicht het de verkoper van die optie ertoe om de voorafbepaalde hoeveelheid aandelen over te kopen tegen de afgesproken prijs wanneer de koper beslist om zijn recht te gebruiken. Bij het kopen van een put optie hoopt men dat de koers van het onderliggende product zal dalen tussen de aankoopdatum en de uitoefeningsdatum (dan heeft de koper het recht om aandelen duurder aan te verkopen dan hij ze rechtstreeks op de beurs zou verkopen). Bij het verkopen van een put optie hoopt men dat de koers van het aandeel gelijk blijft of stijgt tussen de verkoopdatum en de uitoefeningsdatum (dan is het niet interessant voor de koper om zijn recht te gebruiken want hij kan ze rechstreeks op de beurs verkopen tegen eenzelfde of lagere prijs. Op die manier heeft de verkoper de premie ontvangen en hoeft hij niets over te kopen).
Opties worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden. Een optie kan een portefeuille beschermen tegen risico (bijvoorbeeld, een optie die stijgt als de koers daalt kan jouw aandelenportefeuille beschermen doordat je winst maakt met je opties bij eventuele dalingen van je aandelen). Een tweede doel kan zijn om een aanvullend rendement te krijgen door het verkopen van opties en het opstrijken van de optiepremies. Een derde mogelijkheid is het gebruik van opties om te speculeren op stijgingen of dalingen van een bepaald financieel product en zo in te spelen op schommelingen met het gebruik van een hefboom.

Futures

Beleggen in futures brengt heel wat meer risico met zich mee dan beleggen in aandelen. Het valt net zoals opties onder de noemer ‘hefboomproducten’, een categorie met een beduidend hogere volatiliteit dan reguliere financiële producten.Een future is een afgeleid product, dit is een product waarvan de waarde gebaseerd is op een ander product zoals bijvoorbeeld grondstoffen.

Hoe werkt een future?
Een future is een gestandaardiseerde termijn overeenkomst waarbij, in tegenstelling tot opties, de koper én de verkoper zich allebei verplichten om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen/verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs en op vaste datum in de toekomst.
Een koper zal dus op een bepaalde datum, tegen een bepaalde prijs verplicht zijn om de onderliggende waarde over te nemen van de verkoper die op zijn beurt verplicht is de onderliggende waarde te leveren.
Oorspronkelijk werden future contracten gebruikt in de grondstoffenmarkt om prijsafspraken te maken. Zo waren handelaars en producenten van grondstoffen zeker van een transactie aan bepaalde prijs in de toekomst, ongeacht hoe de prijzen van de grondstoffen tussentijds fluctueerden. Vandaag de dag worden futures eerder gebruikt om te speculeren op het stijgen en dalen van grondstofprijzen of prijzen van andere onderliggende waarden zoals rentetarieven, valuta’s, beursindexen of obligaties.
Door de eigenschappen van een future worden ze enkel op afzonderlijke ‘future beurzen’ verhandeld. Bij MEXEM heeft u toegang tot real-time handelen in futures op meer dan 35 beurzen wereldwijd. De belangrijkste future beurzen zijn onder andere de Euronext, CBOE & CME (Chicago), TOCOM (Japan) en LIFFE (Londen). Er zijn verschillende geavanceerde hulpmiddelen beschikbaar om te handelen in futures via ons TWS platform.

ETF's

Exchange Traded Funds of ETF’s staan vaak ook wel bekend als (Index)trackers. Die laatste benaming beschrijft eigenlijk goed hoe dit type beleggingsinstrument werkt. Een ETF “trackt” (of “volgt”) de koersbeweging van een bepaalde index of product en heeft als doel op die manier hetzelfde rendement te behalen als die onderliggende waarde. (Met een ‘index’ in dit geval wordt verwezen naar een ‘korf’ of ‘mand’ met verschillende types beleggingen zoals aandelen, grondstoffen, obligaties, … Een bekend voorbeeld van een index is de S&P 500 die de aandelen van de 500 bedrijven met grootste beursnotering op de Amerikaanse markt omvat)

Waarom handelen in ETF’s?
Het belangrijkste voordeel van een ETF is dat het de koper toegang geeft tot een heel gediversifieerde portefeuille zonder dat alle onderliggende waarden afzonderlijk moeten aangekocht worden. U koopt met 1 ETF bijvoorbeeld een mandje van 500 aandelen en spreid zo uw risico met één aankoop onmiddelijk over 500 bedrijven.

Het staat u ook toe om te handelen in producten die anders moeilijker te kopen/verkopen zijn. U kan bijvoorbeeld een ETF kopen die de goudprijs volgt zonder dat u daarvoor fysiek goud in huis moet halen.
Doordat een ETF makkelijk verhandelbaar is kan men zo inspelen op schommelingen van de prijs van de onderliggende index of het onderliggende product.
Belangrijke eigenschappen van ETF’s zijn dat de uitgevers van dit soort producten kan kiezen om een synthesische of fysieke ETF te maken. Bij een synthetische ETF wordt de beweging van de onderliggende waarde zo goed mogelijk weergegeven door het gebruik van afgeleide producten. Bij een fysieke ETF worden de onderliggende waarde effectief aangekocht in de verhoudingen die ze voorstellen. De kosten voor een ETF die de uitgevers aanrekenen zitten altijd verwerkt in de prijs van de ETF zelf en worden niet apart aangerekend.
Bij MEXEM heeft u de mogelijkheid om te handelen in ETF’s met of zonder hefboom alsook het shorten van ETF’s. Let wel altijd op dat u als Europese belegger niet zomaar Amerikaanse ETF’s kan aankopen omdat deze niet voldoen aan de Europese wetgeving inzake verstrekte beleggersinformatie.

Obligaties

Obligaties zijn een schuldinstrument die de uitgever ertoe verbindt om een bepaald bedrag terug te betalen op een afgesproken datum en daarvoor interest betaalt.

Hoe werkt een obligatie?
Een obligatie kan worden uitgegeven door een overheidsinstelling, onderneming, internationale instelling of een kredietinstelling. Het is als het ware een lening die de uitgever aanbiedt en waarop kopers van de obligatie kunnen ingaan. Een obligatie kan op zowel korte als lange termijn worden uitgegeven. De kopers van een obligatie lenen hun geld uit aan de uitgever door het aankopen van de obligatie met de afspraak de uitgever deze lening terugbetaalt op een voorafbepaalde datum. In ruil voor het uitlenen van hun geld gedurende de looptijd (periode waarin de obligatie geldig is) krijgen kopers van een obligatie een coupon uitgekeerd.

Je kan dit het makkelijkst vergelijken met het aangaan van een lening bij de bank. Wanneer je een lening aangaat bij de bank krijg jij het geld op de dag van de start van de lening. Als je een lening neemt die over 20 jaar loopt (= looptijd) is het de bedoeling dat na 20 jaar jouw lening is terugbetaald. Daarbovenop betaal je interesten om het geld te mogen lenen van de bank (= coupon van een obligatie). Het enige verschil is dat jij elke maand een deeltje terug zal betalen + interest terwijl bij obligaties enkel de interest (coupon) maandelijks betaald wordt en het ontleende bedrag pas op de einddatum.

Het is mogelijk om je obligaties op de beurs door te verkopen aan andere partijen. Vaak wordt een kredietscore gebruikt om het risico dat je loopt op een terugbetaling weer te geven. Van een uitgever met een hoge kredietscore wordt verwacht dat de kans het grootste is dat er geen problemen voorkomen bij de terugbetaling van het geleende geld. Hoe lager de kredietscore, hoe groter het risico op wanbetaling. Hierdoor zullen uitgevers met een lage kredietscore een hogere interest moeten betalen om het hogere risico te compenseren en zo kopers te vinden.
De houder van een obligatie heeft het recht om naar de aandeelhoudersvergadering te komen maar heeft daar geen stemrecht (zoals bij aandelen het geval is). De houder kent het bedrag dat wordt terugbetaald op de einddatum en kent de bedragen van de tussentijdse coupons die betaald worden.

MEXEM biedt elektronische toegang tot bedrijfsobligaties en staatsobligaties in de USA, Europa en Azië. Ook hebben wij geavanceerde hulpmiddelen voor beleggers die actief zijn in de wereldwijde obligatiemarkten.

Warrants

Een warrant is een contract dat door een financiële instelling of onderneming wordt uitgegeven zonder initiële kostprijs. In sommige gevallen is het achteraf wel mogelijk voor de persoon die warrants heeft verkregen om deze door te verkopen aan andere partijen. Door het bezitten van een warrent heeft de houder het recht (geen verplichting!) om de onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een voorafbepaalde prijs tijdens een vastgelegde periode (Amerikaans) of op de einddatum (Europees).

De onderliggende waarde kan bestaan uit zowat alle financiële producten: aandelen, obligaties, valuta, indices, etc. Bij het uitoefenen van een warrent kan de uitgevende partij de onderliggende waarde leveren aan de afgesproken voorwaarden of het equivalent in cash uitbetalen van wat de waarde voorstelt.

Warrants worden gewoonlijk gegeven in beursintroducties ( IPO’s ) als ” geschenk” dat investeerders moet aanmoedigen deel te nemen aan de IPO. Ze worden ook regelmatig aan kaderleden van bedrijven gegeven als deel van het loonpakket (zo worden ze aangemoedigd goed te presteren waardoor een stijgende beurskoers hun warrants interessanter en winstgevender maakt).

Mutual Funds

MEXEMs Mutual Fund Marketplaces around the world offers our clients a large availability of funds at a low cost. MEXEM also provides access to 31, 531 no-load funds from over 285 fund families worldwide

Metals

By trading with MEXEM Gold and MEXEM Silver, you are granted access to London’s bullion market, which is the market center for the international over-the-counter (OCT) for gold and silver.

Spot Currencies

MEXEM provides the ability to convert currencies and/or trade currencies with leverage. All MEXEM accounts have Currency Conversion, which allows you to convert one currency to another without using leverage.