Producten

Handelen op de beurs - voor Beginners

Wat betekent het eigenlijk om te handelen op een beurs?

Veel te vaak geloven mensen nog steeds dat investeren een voorrecht is dat enkel beschikbaar is voor zij die voldoende kapitaal hebben om hun vermogen te laten groeien. Dit is absoluut niet het geval! We bewegen net weg van die gedachtegang en handelen op de beurs is hoe langer hoe meer voor iedereen beschikbaar, ongeacht uw vermogen of leeftijd. Een beurs heeft als doel om iedereen de mogelijkheid te geven om aandelen te kopen of verkopen, alsook om te handelen in andere financiële producten zoals obligaties, opties, futures, ETF's, warrants en metalen.

De verschillende beurzen wereldwijd zorgen voor een soort verzamelpunt waar alle investeerders samen worden gebracht en geeft de mogelijkheid aan bedrijven om zo gemakkelijker in contact te komen met financierders. Op deze beurzen kunnen oorspronkelijke (mede)- eigenaars van een bedrijf hun aandelen doorverkopen aan nieuwe investeerders, investeerders die aandelen kochten kunnen ze opnieuw verkopen maar ook een bedrijf kan besluiten om nieuwe aandelen uit te geven die gekocht kunnen worden door nieuwe en bestaande investeerders. Deze laatste optie, het uitgeven van nieuwe aandelen, kan onder twee vormen.
Als een bedrijf nog niet op een beurs genoteerd staat wil dit zeggen dat er geen aandelen beschikbaar zijn gemaakt om publiek te handelen. Bij een eerste beursgang, beter bekend als 'IPO (Initial Public Offering)', gaat een bedrijf dat nog niet publiek verhandeld wordt voor een eerste keer aandelen verkopen aan geïnteresseerde investeerders. De vaakst voorkomende reden dat een bedrijf dit doet is om geld op te halen. Door het verkopen van aandelen die nu nog van het bedrijf zijn aan nieuwe investeerders krijgen ze geld van die investeerders in ruil voor dat deel eigendom van het bedrijf dat de aandelen voorstellen.
Bijvoorbeeld, als een bedrijf in totaal bestaat uit 1000 aandelen en ze brengen er 300 naar de beurs tijdens een IPO dan heeft een investeerder die 1 aandeel koopt eigenlijk 1/1000e eigendom van dat bedrijf gekocht (oftewel 0,1%). Dit stukje geeft de investeerder dan het recht om eventueel een dividend te ontvangen en geeft 0,1% van het beslissingsrecht weer, uitgaande van normale aandelen.
Het bedrijf op zijn plaats verliest dan met deze IPO 30% van het beslissingsrecht in ruil voor de prijs die de investeerders bereid waren te betalen voor die 300 aandelen.
Bedrijven halen geld op via de beurs voor verschillende redenen. Zo kan het zijn dat ze het geld nodig hebben om een grote investering te doen (bv. nieuwe machine kopen, nieuwe fabriek opstarten) of omdat ze geld nodig hebben voor onderzoek & ontwikkeling. Doordat bedrijven niet altijd gemakkelijk een lening krijgen via de bank om aan het benodigde geld te komen biedt de beurs ze een alternatieve optie. Het doel van het ophalen van geld is om het bedrijf vooruit te helpen, te laten groeien en zo dus een meerwaarde te creëren. Hoe sterker het bedrijf kan worden op termijn, hoe hoger de winsten en hoe beter voor de investeerders die een deeltje eigendom bezitten onder de vorm van aandelen.

Om te kunnen handelen in aandelen en andere financiële producten gebruiken beleggers geautomatiseerde handelsplatformen. De afgelopen jaren is het uitgegroeid tot de standaard manier van werken waar onafhankelijke beleggers zoals u en ik kunnen gebruik maken van deze handelsplatformen om te handelen en een eigen portefeuille te beheren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee manieren van beleggen. U kan kiezen om te werken met een bank of met een financiële broker die vaak sterk verschillen op basis van commissies en technologie.
Banken zijn hoofdzakelijk gericht op bankdiensten zelf en nemen beleggingsrekeningen er als extra bij. Ze kampen vaak met hoge kosten door hun grote bedrijfsstructuur en rekenen dit door in de commissies die ze vragen. Diezelfde kosten weerhouden hun er vaak ook van om hun handelsplatformen up-to-date te houden.
Brokers daarentegen hebben hun focus exact waar u het nodig heeft, namelijk bij de beleggingsrekeningen. Doordat ze kleinere bedrijfsstructuren hebben kunnen ze heel wat kosten uitsparen en de commissies voor u lager houden dan bij een bank. Ook leggen ze vaak de focus net op het hebben van ultramoderne handelsplatformen die alle mogelijkheden bevatten die een institutionele belegger zou willen, maar dan ook beschikbaar voor een particuliere investeerder.

Aandelen

Van alle types financiële producten zijn aandelen vaak heel populair door hun simpliciteit. Wanneer je een aandeel koopt, koop je eigenlijk een eigendomstitel van een deel van het kapitaal van een vennootschap. Je wordt dus zowaar mede-eigenaar van het bedrijfskapitaal voor de verhouding van jouw aandelen tot het gehele kapitaal.

Wat houdt dit dan precies in?
Door in het bezit te zijn van één of meerdere aandelen krijg je stemrecht in verhouding tot jouw deel van het bedrijfskapitaal. Dit wil zeggen dat je op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering ook een stem hebt in de visie van het bedrijf en hoe het de toekomst tegemoet gaat. Dit is uiteraard vrijblijvend.
Ten tweede verkrijg je ook het recht op een dividend indien het bedrijf besluit om (een deel) winst uit te keren aan zijn aandeelhouders. Elk bedrijf kiest zelf of ze gemaakte winsten (deels) uitkeert aan de aandeelhouders of dat ze het in de vennootschap zelf houdt om verder te groeien en investeren.

Aandelen zijn gekenmerkt door het niet hebben van een vervaltermijn (er is geen bepaalde einddatum, ze blijven gewoon bestaan zolang het bedrijf bestaat). Ze geven ook nooit een garantie op een positief rendement. Aandelen kunnen namelijk meer, maar ook minder waard worden. Hoe hoog je rendement is hangt dus af van eventuele schommelingen van de aandelenkoers plus het eventuele dividend dat verkregen wordt.
Bij MEXEM kan je aandelen kopen online via je account management, via ons handelsplatform, via de webtrader of via een gratis telefonisch order.

In uitzonderlijke gevallen bestaan er ook andere types aandelen. Het kan zijn dat een bedrijf aandelen zonder stemrecht uitgeeft (in dit geval blijft al het bovenstaande van toepassing op het verkijgen van beslissingsrecht na).
Een andere mogelijkheid is dat een bedrijf preferente aandelen uitgeeft (in dit geval krijgen preferente aandelen voorrang op het dividend dat uitgekeerd wordt. In jaren van lage winst kan het dus bijvoorbeeld zijn dat enkel preferente aandelen een dividend ontvangen en normale aandelen niet).

 

Opties

Beleggen in opties brengt heel wat meer risico met zich mee dan beleggen in aandelen. Het valt onder de noemer 'hefboomproducten', een categorie met een beduidend hogere volatiliteit dan reguliere finaciële producten.
Een optie is een afgeleid product, dit is een product waarvan de waarde gebaseerd is op een ander product zoals bijvoorbeeld een aandeel. 
Het hoge risico komt van de 'hefboom' die een soort van vermenigvuldigingsfactor is voor schommelingen in waarde van het onderliggende financiële product. Bijvoorbeeld: wanneer een optie gebaseerd is op de waarde van aandeel A kan het zijn dat als de koers van aandeel A daalt met 1%, dat de waarde van de optie daalt met 5%. Koersschommelingen van het onderliggende aandeel gaan bij hefboomproducten altijd sterkere schommelingen in de prijs veroorzaken.

Hoe werkt een optie?
Een optie is een contract tussen de koper en verkoper. De persoon die een optie aankoopt op de beurs, koopt eigenlijk het recht om een bepaalde hoeveelheid van het onderliggende financiële product te kopen of verkopen aan een voorafbepaalde prijs. Langs de andere kant van de transactie is de persoon die de optie verkoopt (of 'schrijft') aan de koper. Let wel op dat hier de verkoper zich ertoe verplicht om het onderliggende financiële product te kopen of verkopen aan een voorafbepaalde prijs. Het risico dat deze verplichting met zich meebrengt wordt door de koper vergoed als optiepremie en bepaalt de prijs van de optie wanneer deze voor het eerst geschreven wordt. De koper betaalt de premie omdat hij zichzelf de optie koopt om iets te doen op latere datum terwijl de koper de premie ontvangt voor het risico dat hij loopt door de verplichting om gehoor te geven wanneer een optie wordt uitgeoefend.
Een belangrijk kenmerk is dat opties altijd een specifieke einddatum hebben waarop het contract afloopt.
Bij Europese opties kan de koper op die datum beslissen of hij zijn optie tot kopen of verkopen al dan niet uitoefent.
Bij Amerikaanse opties kan een koper beslissen op tijdens de periode tot en met de vervaldatum zijn opties uit te oefenen.

Er bestaan 2 soorten opties.
Een call optie geeft de koper het recht om een aandeel te kopen tegen een voorafbepaalde prijs. Tegelijkertijd verplicht het de verkoper van die optie ertoe om de voorafbepaalde hoeveelheid aandelen te leveren tegen de afgesproken prijs wanneer de koper beslist om zijn recht te gebruiken. Bij het kopen van een call optie hoopt men dat de koers van het onderliggende product zal stijgen tussen de aankoopdatum en de uitoefeningsdatum (dan heeft de koper het recht om aandelen goedkoper aan te kopen dan hij ze rechtstreeks op de beurs zou kopen). Bij het verkopen van een call optie hoopt men dat de koers van het aandeel gelijk blijft of daalt tussen de verkoopdatum en de uitoefeningsdatum (dan is het niet interessant voor de koper om zijn recht te gebruiken want hij kan ze rechstreeks op de beurs kopen tegen eenzelfde of lagere prijs. Op die manier heeft de verkoper de premie ontvangen en hoeft hij niets te leveren).

Een put optie geeft de koper het recht om een aandeel te verkopen tegen een voorafbepaalde prijs. Tegelijkertijd verplicht het de verkoper van die optie ertoe om de voorafbepaalde hoeveelheid aandelen over te kopen tegen de afgesproken prijs wanneer de koper beslist om zijn recht te gebruiken. Bij het kopen van een put optie hoopt men dat de koers van het onderliggende product zal dalen tussen de aankoopdatum en de uitoefeningsdatum (dan heeft de koper het recht om aandelen duurder aan te verkopen dan hij ze rechtstreeks op de beurs zou verkopen). Bij het verkopen van een put optie hoopt men dat de koers van het aandeel gelijk blijft of stijgt tussen de verkoopdatum en de uitoefeningsdatum (dan is het niet interessant voor de koper om zijn recht te gebruiken want hij kan ze rechstreeks op de beurs verkopen tegen eenzelfde of lagere prijs. Op die manier heeft de verkoper de premie ontvangen en hoeft hij niets over te kopen).
 

Opties worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden. Een optie kan een portefeuille beschermen tegen risico (bijvoorbeeld, een optie die stijgt als de koers daalt kan jouw aandelenportefeuille beschermen doordat je winst maakt met je opties bij eventuele dalingen van je aandelen). Een tweede doel kan zijn om een aanvullend rendement te krijgen door het verkopen van opties en het opstrijken van de optiepremies. Een derde mogelijkheid is het gebruik van opties om te speculeren op stijgingen of dalingen van een bepaald financieel product en zo in te spelen op schommelingen met het gebruik van een hefboom.

 

Futures

 

Beleggen in futures brengt heel wat meer risico met zich mee dan beleggen in aandelen. Het valt net zoals opties onder de noemer 'hefboomproducten', een categorie met een beduidend hogere volatiliteit dan reguliere finaciële producten.Een future is een afgeleid product, dit is een product waarvan de waarde gebaseerd is op een ander product zoals bijvoorbeeld grondstoffen. 

 

Hoe werkt een future?

Een future is een gestandardiseerde termijnovereenkomst waarbij, in tegenstelling tot opties, de koper én de verkoper zich allebei verplichten om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen/verkopen tegen een voorafbepaalde prijs en op vaste datum in de toekomst.
Een koper zal dus op een bepaalde datum, tegen een bepaalde prijs verplicht zijn om de onderliggende waarde over te nemen van de verkoper die op zijn beurt verplicht is de onderliggende waarde te leveren.

Oorspronkelijk werden future contracten gebruikt in de grondstoffenmarkt om prijsafspraken te maken. Zo waren handelaars en producenten van grondstoffen zeker van een transactie aan bepaalde prijs in de toekomst, ongeacht hoe de prijzen van de grondstoffen tussentijds fluctueerden. Vandaag de dag worden futures eerder gebruikt om te speculeren op het stijgen en dalen van grondstofprijzen of prijzen van andere onderliggende waarden zoals rentetarieven, valuta's, beursindexen of obligaties.

 

Door de eigenschappen van een future worden ze enkel op afzonderlijke 'future beurzen' verhandeld. Bij MEXEM heeft u toegang tot real-time handelen in futures op meer dan 35 beurzen wereldwijd. De belangrijkste future beurzen zijn onder andere de Euronext, CBOE & CME (Chicago), TOCOM (Japan) en LIFFE (Londen). Er zijn verschillende geavanceerde hulpmiddelen beschikbaar om te handelen in futures via ons TWS platform.

 

ETF's

 

Exchange Traded Funds of ETF's staan vaak ook wel bekend als (Index)trackers. Die laatste benaming beschrijft eigenlijk goed hoe dit type beleggingsinstrument werkt. Een ETF “trackt” (of “volgt”) de koersbeweging van een bepaalde index of product en heeft als doel op die manier hetzelfde rendement te behalen als die onderliggende waarde. (Met een ‘index’ in dit geval wordt verwezen naar een ‘korf’ of ‘mand’ met verschillende types beleggingen zoals aandelen, grondstoffen, obligaties, … Een bekend voorbeeld van een index is de S&P 500 die de aandelen van de 500 bedrijven met grootste beursnotering op de Amerikaanse markt omvat)

Waarom handelen in ETF's?
Het belangrijkste voordeel van een ETF is dat het de koper toegang geeft tot een heel gediversifieerde portefeuille zonder dat alle onderliggende waarden afzonderlijk moeten aangekocht worden. U koopt met 1 ETF bijvoorbeeld een mandje van 500 aandelen en spreid zo uw risico met één aankoop onmiddelijk over 500 bedrijven.
Het staat u ook toe om te handelen in producten die anders moeilijker te kopen/verkopen zijn. U kan bijvoorbeeld een ETF kopen die de goudprijs volgt zonder dat u daarvoor fysiek goud in huis moet halen.

Doordat een ETF makkelijk verhandelbaar is kan men zo inspelen op schommelingen van de prijs van de onderliggende index of het onderliggende product.

Belangrijke eigenschappen van ETF's zijn dat de uitgevers van dit soort producten kan kiezen om een synthesische of fysieke ETF te maken. Bij een synthetische ETF wordt de beweging van de onderliggende waarde zo goed mogelijk weergegeven door het gebruik van afgeleide producten. Bij een fysieke ETF worden de onderliggende waarde effectief aangekocht in de verhoudingen die ze voorstellen. De kosten voor een ETF die de uitgevers aanrekenen zitten altijd verwerkt in de prijs van de ETF zelf en worden niet apart aangerekend.

Bij MEXEM heeft u de mogelijkheid om te handelen in ETF's met of zonder hefboom alsook het shorten van ETF's. Let wel altijd op dat u als Europese belegger niet zomaar Amerikaanse ETF's kan aankopen omdat deze niet voldoen aan de Europese wetgeving inzake verstrekte beleggersinformatie.

 

Obligaties

Obligaties zijn een schuldinstrument die de uitgever ertoe verbindt om een bepaald bedrag terug te betalen op een afgesproken datum en daarvoor interest betaalt.

Hoe werkt een obligatie?
Een obligatie kan worden uitgegeven door een overheidsinstelling, onderneming, internationale instelling of een kredietinstelling. Het is als het ware een lening die de uitgever aanbiedt en waarop kopers van de obligatie kunnen ingaan. Een obligatie kan op zowel korte als lange termijn worden uitgegeven. De kopers van een obligatie lenen hun geld uit aan de uitgever door het aankopen van de obligatie met de afspraak de uitgever deze lening terugbetaalt op een voorafbepaalde datum. In ruil voor het uitlenen van hun geld gedurende de looptijd (periode waarin de obligatie geldig is) krijgen kopers van een obligatie een coupon uitgekeerd.
Je kan dit het makkelijkst vergelijken met het aangaan van een lening bij de bank. Wanneer je een lening aangaat bij de bank krijg jij het geld op de dag van de start van de lening. Als je een lening neemt die over 20 jaar loopt (= looptijd) is het de bedoeling dat na 20 jaar jouw lening is terugbetaald. Daarbovenop betaal je interesten om het geld te mogen lenen van de bank (= coupon van een obligatie). Het enige verschil is dat jij elke maand een deeltje terug zal betalen + interest terwijl bij obligaties enkel de interest (coupon) maandelijks betaald wordt en het ontleende bedrag pas op de einddatum.

Het is mogelijk om je obligaties op de beurs door te verkopen aan andere partijen. Vaak wordt een kredietscore gebruikt om het risico dat je loopt op een terugbetaling weer te geven. Van een uitgever met een hoge kredietscore wordt verwacht dat de kans het grootste is dat er geen problemen voorkomen bij de terugbetaling van het geleende geld. Hoe lager de kredietscore, hoe groter het risico op wanbetaling. Hierdoor zullen uitgevers met een lage kredietscore een hogere interest moeten betalen om het hogere risico te compenseren en zo kopers te vinden.

De houder van een obligatie heeft het recht om naar de aandeelhoudersvergadering te komen maar heeft daar geen stemrecht (zoals bij aandelen het geval is). De houder kent het bedrag dat wordt terugbetaald op de einddatum en kent de bedragen van de tussentijdse coupons die betaald worden.

MEXEM biedt elektronische toegang tot bedrijfsobligaties en staatsobligaties in de USA, Europa en Azië.
Ook hebben wij geavanceerde hulpmiddelen voor beleggers die actief zijn in de wereldwijde obligatiemarkten.

Warrants

Een warrant is een contract dat door een financiële instelling of onderneming wordt uitgegeven zonder initiële kostprijs.
In sommige gevallen is het achteraf wel mogelijk voor de persoon die warrants heeft verkregen om deze door te verkopen aan andere partijen. Door het bezitten van een warrent heeft de houder het recht (geen verplichting!) om de onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een voorafbepaalde prijs tijdens een vastgelegde periode (Amerikaans) of op de einddatum (Europees).

De onderliggende waarde kan bestaan uit zowat alle financiële producten: aandelen, obligaties, valuta, indices, etc.
Bij het uitoefenen van een warrent kan de uitgevende partij de onderliggende waarde leveren aan de afgesproken voorwaarden of het equivalent in cash uitbetalen van wat de waarde voorstelt.

Warrants worden gewoonlijk gegeven in beursintroducties ( IPO's ) als " geschenk" dat investeerders moet aanmoedigen deel te nemen aan de IPO. Ze worden ook regelmatig aan kaderleden van bedrijven gegeven als deel van het loonpakket (zo worden ze aangemoedigd goed te presteren waardoor een stijgende beurskoers hun warrants interessanter en winstgevender maakt).
 

 
 

Metalen

Handelen in goud en zilver is voor iedereen mogelijk. Ons platform geeft u toegang tot de Londen bullion market,  het centrum voor de internationale markt voor goud en zilver. U kan via ETF's ook altijd beleggen in deze en andere metalen.

 

Disclosure

http://www.mexem.com is a website owned and operated by Mexem Ltd.

Mexem Ltd is a European broker regulated by the CySEC, license No. 325/17

Risk Warning: Mexem Ltd supplies brokerage services with regards to various financial instruments, including stocks, options, futures, futures options, ETF's, warrants, structured products, SSF's, bonds, funds and indices
All types of financial trading and investments, including such that are offered by Mexem, involve risks to the invested funds, and therefore require expertise, knowledge and understanding of risks, and may not be appropriate for all investors.

 

Before making any decision regarding financial trading or investment, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk tolerance, and it is highly recommended that you consult an independent financial advisor before making any such decision.

Mexem may from time to time provide general market reviews, classes and/or seminars on various subjects, which do not constitute investment advice. When doing so, Mexem does not consider your investment objectives, level of experience and risk tolerance, and such services should not be seen as investment advice or any kind of recommendation. You should further note that past performances do not constitute a reliable indicator of future results.

The services provided by Mexem are marketing and agency services for third parties providing the brokerage services, as well as brokerage services provided by itself.

 

COMPLAINTS

We welcome positive as well as negative comments. Please feel free to discuss complaints with your consultant or the management or Compliance officer of Mexem Ltd. We urge clients to make a complaint in writing.  Mexem Ltd is committed to deal with and resolve complaints with fairly, urgency, with discretion and confidentiality.   Complaints are best handled when made in written or electronic format.


Any use of the Mexem website and all trades made through it are subject to our Terms and Conditions, including all annexes thereof, which you must read thoroughly before you start trading on the website.

Risk Disclosure: Mexem Ltd offers various types of investments through the acquisition of various financial instruments: various financial instruments, including shares, options, futures contracts, options, bonds, options, contracts, individual share contracts, ETFs, structured products and mutual funds. Investments and trade involve the risk of invested capital, including those offered by Mexem, and therefore require skill, knowledge and understanding of risks, and are not suitable for everyone.
Before deciding on investing or trading with Mexem, you must consider your investment and / or trading goals, your level of experience, and your ability to absorb losses as a result. In addition, you should consider that past performance cannot be a measure of the future performance of financial instruments.
Options involve risk and are not suitable for all investors. Before investing in options, read the "Characteristics and Risks of Standardized Options". For a copy visit http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Before trading, clients must read the relevant risk disclosure statements on our Warnings and Disclosures page - http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Trading on margin is only for sophisticated investors with high-risk tolerance. You may lose more than your initial investment. For additional information regarding margin loan rates, see http://www.interactivebrokers.com/interest. Security futures involve a high degree of risk and are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading security futures, read the Security Futures Risk Disclosure Statement. For a copy visit http://www.interactivebrokers.com/disclosures. There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time zone differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle foreign exchange trades. The interest rate on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple markets.

 

 

“Interactive Brokers LLC” is a registered Broker-Dealer, Futures Commission Merchant and Forex Dealer Member, regulated by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the National Futures Association (NFA), and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and several other self-regulatory organizations.  Interactive Brokers does not endorse or recommend any financial institutions or financial service providers, including brokers, introducing brokers, third-party financial advisors, or hedge funds.  Interactive Brokers provides execution and clearing services to customers.  None of the information contained herein constitutes a recommendation, offer, or solicitation of an offer by Interactive Brokers to buy, sell or hold any security, financial product or instrument or to engage in any specific investment strategy. Interactive Brokers makes no representation and assumes no liability to the accuracy or completeness of the information provided on this website

Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183AT Amstelveen, Nederland

Keizer Karellaan 584. 5e verdieping, 1082 Brussel. België

1st Arch. Kyprianou St. Loucaides Building, Limassol, 3036, Cyprus

+31-202622685 | +32-35470144  | +357-25030447

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon

Risicowaarschuwing: Mexem levert brokeragediensten met betrekking tot verschillende financiële instrumenten, waaronder aandelen, opties, futures, termijnopties, ETF's, warrants, gestructureerde producten, SSF's, obligaties, fondsenindexen. Alle vormen van financiële handel en beleggingen, inclusief beleggingen die worden aangeboden door Mexem, brengen risico's met zich mee voor de geïnvesteerde fondsen en vereisen daarom expertise, kennis en begrip van de risico's De brokeragediensten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.

 

Alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot financiële handel of belegging, dient u uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicotolerantie zorgvuldig te overwegen, en het wordt ten zeerste aanbevolen dat u een onafhankelijke financieel adviseur raadpleegt voordat u een dergelijke beslissing neemt. Mexem kan van tijd tot tijd algemene marktevaluaties, lessen en / of seminars over verschillende onderwerpen geven, die geen beleggingsadvies vormen. Daarbij houdt Mexem geen rekening met uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicotolerantie, en dergelijke diensten moeten niet worden gezien als beleggingsadvies of enige vorm van aanbeveling. U moet er ook rekening mee houden dat prestaties uit het verleden geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige resultaten.

 

Elk gebruik van de Mexem website en alle transacties die via deze website worden gemaakt, zijn onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden, inclusief alle bijlagen daarvan, die u grondig moet lezen voordat u op de website gaat handelen.

Elke advertentie of communicatie betreffende de distributie van derivaten die binnen het toepassingsgebied van de verordening van de FSMA van 26 mei 2016 betreffende de distributie van bepaalde afgeleide financiële instrumenten aan particuliere klanten vallen, is niet gericht aan het Belgische publiek.”

 

Opties brengen risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Lees voordat u investeert in opties de "Kenmerken en risico's van gestandaardiseerde opties". Ga voor een exemplaar naar http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Alvorens te handelen, moeten cliënten de relevante verklaringen over het vrijgeven van risico's lezen op onze pagina Waarschuwingen en bekendmakingen - http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Handelen in marge is alleen voor ervaren beleggers met risicovolle tolerantie. U kunt meer verliezen dan uw initiële investering. Zie http://www.interactivebrokers.com/interest voor meer informatie over marginaleveringstarieven. Futures brengen een hoog risico met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Het bedrag dat u mogelijk verliest, kan groter zijn dan uw initiële investering. Lees voordat u beveiligingsfutures verhandelt de Security Futures Risk Disclosure Statement. Ga voor een exemplaar naar http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Er is een aanzienlijk risico van verlies bij het handelen in vreemde valuta. De valutadatum van valutatransacties kan variëren als gevolg van tijdzoneverschillen en feestdagen. Bij het handelen op buitenlandse valutamarkten kan het nodig zijn om geld te lenen om transacties in vreemde valuta af te handelen. Bij het berekenen van de transactiekosten op meerdere markten moet rekening worden gehouden met de rente op het geleende geld.

 

Interactive Brokers LLC "is een geregistreerd Broker-Dealer, Futures Commission Merchant en Forex Dealer Member, gereguleerd door de US Securities and Exchange Commission (SEC), de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de National Futures Association (NFA), en is een lid van de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en verschillende andere zelfregulerende organisaties. Interactive Brokers onderschrijft of beveelt geen enkele financiële instelling of financiële dienstverlener aan, inclusief brokers, introducing brokers & andere externe financiële adviseurs of hedgefondsen. Interactive Brokers biedt executie- en clearingservices aan klanten. Geen van de hierin opgenomen informatie vormt een aanbeveling, aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod van Interactive Brokers om een effect, financieel product of instrument te kopen, verkopen of te behouden of om deel te nemen aan een specifieke beleggingsstrategie. Interactive Brokers geeft geen verklaring en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

 

Trader Workstation℠ is een handelsmerk van Interactive Brokers http://www.interactivebrokers.com/
TWS® is een geregistreerd handelsmerk van Interactive Brokers http://www.interactivebrokers.com/

 

Gebruik de bovenstaande suggesties of advies voor aankoop en / of verkoop en / of bezit van effecten en / of financiële activa van welke aard niet. Degene die deze instructie schendt, doet dit op eigen initiatief en het is zijn / haar eigen verantwoordelijkheid. De informatie die via e-mail wordt verstrekt, is niet bedoeld om alle noodzakelijke informatie voor een belegger te bevatten. Het is niet de bedoeling om een volledige analyse te zijn van alle feiten en informatie die erin zijn vervat en de daarin vervatte meningen kunnen zonder verdere wijzigingen worden gewijzigd. Let op. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade en / of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze informatie.

http://www.mexem.com is een website die eigendom is van en beheerd wordt door Mexem Ltd.
Mexem Ltd is een Europese broker gereguleerd door de CySEC, licentienummer 325/17
Mexem Ltd staat geregistreerd in het register van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Mexem Ltd staat geregistreerd in het register van Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Mexem Ltd staat geregistreerd bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid)