Order Types

Order types and algos may help limit risk, speed execution, provide price improvement, allow privacy,
time the market and simplify the trading process through advanced trading functions.

Accumulate
Distribute
Adaptive
Algo
Balance Impact
and Risk
Basket
Close Price
Dark Ice
Good-Till-Canceled
(GTC)
Limit
Good-till-Date
(GTD)
Limit if
Touched
Market on
Close
Market on
Open
One-Cancels-All
(OCA)
Passive Relative
Pegged Voatility
Orders
Percent of
Volume
Snap to Market
Snap to Midpoint
Stop - Tralling Stop
Stop -
Tralling Stop Limit
Tralling Market if Touched
TWAP
All or None
Arrival Price
At Auction
Auction
Block
Box Top
Bracket
Conditional
Discretionary
Fill or Kill
Funari
Good after time/
Date (GAT)
Hidden
IBKRATS
Iceberg/Reserve
Limit-on-Close
Limit-on-Open
Market
Immediate or
Cancel (IOC)
Market if
Touched
Market to Limit
Market with
Protection
Minimize Impact
Pagged-to-
Benchmark
Pegged-to-
Market
Pegged-to-
Midpoint
Relative/Pegged
-to-Primary
Request-for-
Quote (RFQ)
Retail Price
Improvement (RPI)
Snap to Primary
Spreads
Stop
NYSE Closing
Auction D - Quote
Pegged-to-
Stock
Scale
Stop - Adjustable
Stop Limit
Stop with
Protection
Sweep-to-Fill
Trailling Limit if
Touched
Variant Algo
Volatillity
VWAP -
Best Efforts
VWAP -
Guaranteed

Simulated Order Types

Please note that exchanges and regulators require brokers to impose various pre-trade filters and other checks to make sure that orders are not disruptive to the market and do not violate exchange rules. Exchanges also apply their own filters and limits to orders they receive.

These filters or order limiters may cause client orders to be delayed in submission or execution, either by the broker or by the exchange. Filters may also result in any order being canceled or rejected. The broker may also cap the price or size of a customer's order before the order is submitted to an exchange.

The broker reserves the sole right to impose filters and order limiters on any client order and will not be liable for any effect of filters or order limiters implemented by us or an exchange.

Important Information

Simulated Order Types


The broker simulates certain order types (for example, stop or conditional orders). Simulated order types may be used in cases where an exchange does not offer an order type, to provide clients with a uniform trading experience or in cases where the broker does not offer a certain order type offered natively by an exchange. While simulated orders offer substantial control opportunities, they may be subject to performance issue of third parties outside of our control, such as market data providers and exchanges.

Although the broker attempts to filter external data to ensure the best possible execution quality, they cannot anticipate all of the reasons that a simulated order may not receive an execution, or may receive an erroneous execution. Unsatisfactory (non)executions may result from events, including [i] erroneous, missing or inconsistent market data; [ii] data filters (example: the broker may ignore last sale data that is reported outside the prevailing bid-ask as it often represents untimely or erroneous transactions; this may impact triggering of simulated orders); [iii] transactions subsequently deemed erroneous by an exchange; [iv] market halts and interruptions.

Clients should understand the sensitivity of simulated orders and consider this in their trading decisions.

Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183AT Amstelveen, Nederland

Keizer Karellaan 584. 5e verdieping, 1082 Brussel. België

1st Arch. Kyprianou St. Loucaides Building, Limassol, 3036, Cyprus

+31-202622685 | +32-35470144  | +357-25030447

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon

Risicowaarschuwing: Mexem levert brokeragediensten met betrekking tot verschillende financiële instrumenten, waaronder aandelen, opties, futures, termijnopties, ETF's, warrants, gestructureerde producten, SSF's, obligaties, fondsenindexen. Alle vormen van financiële handel en beleggingen, inclusief beleggingen die worden aangeboden door Mexem, brengen risico's met zich mee voor de geïnvesteerde fondsen en vereisen daarom expertise, kennis en begrip van de risico's De brokeragediensten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.

 

Alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot financiële handel of belegging, dient u uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicotolerantie zorgvuldig te overwegen, en het wordt ten zeerste aanbevolen dat u een onafhankelijke financieel adviseur raadpleegt voordat u een dergelijke beslissing neemt. Mexem kan van tijd tot tijd algemene marktevaluaties, lessen en / of seminars over verschillende onderwerpen geven, die geen beleggingsadvies vormen. Daarbij houdt Mexem geen rekening met uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicotolerantie, en dergelijke diensten moeten niet worden gezien als beleggingsadvies of enige vorm van aanbeveling. U moet er ook rekening mee houden dat prestaties uit het verleden geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige resultaten.

 

Elk gebruik van de Mexem website en alle transacties die via deze website worden gemaakt, zijn onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden, inclusief alle bijlagen daarvan, die u grondig moet lezen voordat u op de website gaat handelen.

Elke advertentie of communicatie betreffende de distributie van derivaten die binnen het toepassingsgebied van de verordening van de FSMA van 26 mei 2016 betreffende de distributie van bepaalde afgeleide financiële instrumenten aan particuliere klanten vallen, is niet gericht aan het Belgische publiek.”

 

Opties brengen risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Lees voordat u investeert in opties de "Kenmerken en risico's van gestandaardiseerde opties". Ga voor een exemplaar naar http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Alvorens te handelen, moeten cliënten de relevante verklaringen over het vrijgeven van risico's lezen op onze pagina Waarschuwingen en bekendmakingen - http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Handelen in marge is alleen voor ervaren beleggers met risicovolle tolerantie. U kunt meer verliezen dan uw initiële investering. Zie http://www.interactivebrokers.com/interest voor meer informatie over marginaleveringstarieven. Futures brengen een hoog risico met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Het bedrag dat u mogelijk verliest, kan groter zijn dan uw initiële investering. Lees voordat u beveiligingsfutures verhandelt de Security Futures Risk Disclosure Statement. Ga voor een exemplaar naar http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Er is een aanzienlijk risico van verlies bij het handelen in vreemde valuta. De valutadatum van valutatransacties kan variëren als gevolg van tijdzoneverschillen en feestdagen. Bij het handelen op buitenlandse valutamarkten kan het nodig zijn om geld te lenen om transacties in vreemde valuta af te handelen. Bij het berekenen van de transactiekosten op meerdere markten moet rekening worden gehouden met de rente op het geleende geld.

 

Interactive Brokers LLC "is een geregistreerd Broker-Dealer, Futures Commission Merchant en Forex Dealer Member, gereguleerd door de US Securities and Exchange Commission (SEC), de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de National Futures Association (NFA), en is een lid van de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en verschillende andere zelfregulerende organisaties. Interactive Brokers onderschrijft of beveelt geen enkele financiële instelling of financiële dienstverlener aan, inclusief brokers, introducing brokers & andere externe financiële adviseurs of hedgefondsen. Interactive Brokers biedt executie- en clearingservices aan klanten. Geen van de hierin opgenomen informatie vormt een aanbeveling, aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod van Interactive Brokers om een effect, financieel product of instrument te kopen, verkopen of te behouden of om deel te nemen aan een specifieke beleggingsstrategie. Interactive Brokers geeft geen verklaring en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

 

Trader Workstation℠ is een handelsmerk van Interactive Brokers http://www.interactivebrokers.com/
TWS® is een geregistreerd handelsmerk van Interactive Brokers http://www.interactivebrokers.com/

 

Gebruik de bovenstaande suggesties of advies voor aankoop en / of verkoop en / of bezit van effecten en / of financiële activa van welke aard niet. Degene die deze instructie schendt, doet dit op eigen initiatief en het is zijn / haar eigen verantwoordelijkheid. De informatie die via e-mail wordt verstrekt, is niet bedoeld om alle noodzakelijke informatie voor een belegger te bevatten. Het is niet de bedoeling om een volledige analyse te zijn van alle feiten en informatie die erin zijn vervat en de daarin vervatte meningen kunnen zonder verdere wijzigingen worden gewijzigd. Let op. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade en / of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze informatie.

http://www.mexem.com is een website die eigendom is van en beheerd wordt door Mexem Ltd.
Mexem Ltd is een Europese broker gereguleerd door de CySEC, licentienummer 325/17
Mexem Ltd staat geregistreerd in het register van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Mexem Ltd staat geregistreerd in het register van Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Mexem Ltd staat geregistreerd bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid)