Indien u bijv. voor 3.000 dollar Amerikaanse aandelen koopt, zal u voor 3.000 dollar negatief komen te staan. Uw rekening in euro blijft onveranderd.

Op die manier loopt u geen enkel wisselrisico indien de dollar begint te dalen tegenover de euro.

Wanneer u die Amerikaanse aandelen terug verkoopt, wordt die op uw dollarrekening gezet. U beslist daarna zelf of u de overblijvende dollars (bij winst op uw transactie) terug omzet in euro’s.

U betaalt m.a.w. geen valutamarge bij het handelen in aandelen in vreemde valuta. Voor beleggers die regelmatig in andere valuta handelen kan dit voordeel behoorlijk oplopen.

Hou er wel rekening mee dat u debetrente betaalt op het bedrag dat u negatief staat na de aankoop van een aandeel in vreemde valuta. Het rentepercentage hangt af van de munt waarin u negatief staat, maar doorgaans is dit 6 à 6,5% op jaarbasis.

Wie geen negatieve valuta wil, kan eerst euro’s omzetten naar de vreemde munt. De kostprijs hiervan vindt u terug bij de tarieven.