Nee MEXEM heeft geen inactiviteitsvergoeding, u kunt dus een langere periode geen activiteit ondernemen op uw rekening en hiervoor zal u niks in rekening gebracht worden.