Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμού

  • Επιλέξτε το Transfer & Pay (Μεταφορά & Επιλογές πληρωμής) και στη συνέχεια Transfer Funds (Μεταφορά χρημάτων) και Deposit Funds (Κατάθεση χρημάτων)
  • Ορίστε την επιλογή Νόμισμα αυτής της κατάθεσης από το αναπτυσσόμενο μενού
  • Επιλέξτε το κουμπί “how to” (“πώς να”) για τη διαδικασία που θα χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά χρημάτων
  • Προσοχή: Με την παραπάνω διαδικασία δημιουργείτε μια ειδοποίηση κατάθεσης για την τράπεζα προορισμού που θα μεταφερθούν τα χρήματα για τον επενδυτικό σας λογαριασμό και δε γίνεται μεταφορά χρημάτων. Στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζονται τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσετε μέσω Internet Banking για την πραγματική μεταφορά από την τράπεζά σας στον ΜΕΧΕΜ επενδυτικό λογαριασμό σας
  • Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες που παρέχονται για να ξεκινήσετε τη μεταφορά με την τράπεζά σας

Πρόσθετες πληροφορίες

  • Μετά την ολοκλήρωση της ειδοποίησης κατάθεσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επικοινωνήσετε με το κατάστημα που μεταφέρει τα χρήματα για να ξεκινήσει η συναλλαγή.
  • Μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε το όνομα και τον αριθμό λογαριασμού για την τράπεζα από την οποία μεταφέρετε χρήματα και το ποσό που αναμένεται να λάβει η ΜΕΧΕΜ.