Όλοι οι νέοι λογαριασμοί έχουν την δυνατότητα να ανοίξουν λογαριασμό προσωμοιώσης Paper Trading. Μπορείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό λογαριασμό προσωμοιώσης Paper Trading στην Πύλη πελάτων(Client Portal) / Διαχείριση λογαριασμού (Account Settings):

  • Κάντε Log in στο Client Portal/ Account management
  • Κάντε κλίκ στα Settings **και μετά στο **Account Settings
  • Κάντε κλίκ στις επιλογές (εικονίδιο γρανάζι) δίπλα στις λέξεις Paper Trading Account στην δεξιά πλευρά της σελίδας κάτω απο τον τίτλο Configuration.
  • Στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να φτιάξετε ένα όνομα χρήστη (User ID) και ένα Password και μετά πατήστε Continue.
  • Εάν λάβουμε το αίτημά σας έως τις 4:00 μ.μ. EST οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα θα υποβληθεί σε επεξεργασία και θα είναι έτοιμος την επόμενη εργάσιμη ημέρα υπό κανονικές συνθήκες.