Λύσεις για μικρές επιχειρήσεις

Η IBKR παρέχει ελάχιστο κόστος και είσοδο παγκόσμια στην αγορά για να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση του κέρδους σας. Τα υπερσύγχρονα εργαλεία συναλλαγών και διαχείρισης λογαριασμού σάς βοηθούν να ελέγχετε και να εκχωρείτε δικαιώματα χρήστη λογαριασμού.

Χαμηλό Κόστος

Παγκόσμιο Μάρκετινγκ

Καινοτόμος Τεχνολογία

Περιεκτικές Αναφορές

Οικονομική Δύναμη

Πανεπιστήμιο Επενδυτών

Ανοίξτε Λογαριασμό

Χαμηλότερο κόστος*

Οι χαμηλές προμήθειες, τα διαφανή ποσοστά χρηματοδότησης, η υποστήριξη για καλύτερες τιμές εκτέλεσης και οι αυξανόμενοι τόκοι που καταβάλλονται, μειώνουν τα κόστη σας για να σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε το κέρδος σας.

Δημιουργία Αυξανόμενου Κέρδους

Η ΜΕΧΕΜ παρέχει ελαχιστοποιημένες προμήθειες, χωρίς χρεώσεις εισιτηρίων, χωρίς χρέωση τεχνολογίας, χωρίς ελάχιστα όρια, ή χρέωση για αναφορές λογισμικά, ή για χρήση της πλατφόρμας, με ελάχιστα επιτόκια χρηματοδότησης, με αυξημένες αξίες δανείου σε λογαριασμούς περιθωρίου χαρτοφυλακίου (Portfolio Margin) άνω των 100.000 $ και ανταγωνιστικούς τόκους που καταβάλλονται σε αδρανή ταμειακά υπόλοιπα

Support for Leading
Price Execution

IB SmartRouting searches for the best firm stock, option, and combination prices available at the time of your order, and attempts to instantly execute your order electronically. IBKR Pro Clients received a net US dollar price improvement of $0.43 per 100 shares vs. the industry bid/ offer.

Lowest Margin Rates

We provide the lowest margin loan interest rates of any broker, according to the Barron’s 2019 online broker review. Click below to estimate your own sample margin loan interest rate.

Stock Yield Enhancement Program

Earn income on your completely-paid stock shares in our Stock Yield Enhancement Program. The program allows us to borrow your shares in exchange for cash collateral, and then lend the shares to traders who are inclined to pay a fee to borrow them. You will be paid a loan fee each day that your stock is on loan.

Your Gateway to the World’s Markets

Invest globally in stocks, options, futures, forex, bonds and funds from a single integrated account.

135

Markets

33

Countries

33

Countries

Gain access to market data 24 hours a day and six days a week to stay connected to all global markets.

Organise a position secured by a non-native currency, or convert currencies at market reserved rates as low as 1/10 of a basis point.

Fund your account in collective currencies. Trade assets designated in collective currencies from a single account.
Learn More

Map Locations
Local Time: Open Closed

NYSE : Closed | LSE : Open | HKSE : Closed

Graphic is for illustrative purposes only and should not be relied upon for investment decisions.

Leverage technology built to help you succeed

Trading Platforms

Robust enough for the advanced trader but built for everyone. Available on desktop, smartphone and web.

Order Variations and Algos 

100+ order variations – from limit orders to advanced algorithmic trading – help you engage in any trading strategy

Free Trading Tools 

Spot market opportunities, maintain your account, analyze results and make better decisions using our free trading tools.

Comprehensive Reporting 

Robust enough for the advanced trader but built for everyone. Available on desktop, smartphone and web.

Extensive Reporting

Simple to view and customize, our statements and reports cover all aspects of your IBKR account.

PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst, our online reporting and analyst interface, allows you to examine the performance of your account portfolio online by creating and saving customizable PDF reports based on a set of measurement criteria and optionally comparing the data to chosen industry benchmarks.

Statements

Run and customize activity statements to view detailed information about your
account activity, including positions, cash balances, transactions, and more.

Flex Queries

Create statement templates called Flex Queries, which let you customize
your activity data at the most granular level and download in XML or
text format.

Downoadable Statements

Save your statements in PDF or Excel format, or download them to a
variety of third-party formats such as Quicken, Tradelog or CapTools.
Daily Margin Reports

Daily Margin Reports

Transaction Cost Analysis (TCA)

TCA tracks the quality of your orders’ transaction prices versus market
conditions either at the time the orders were submitted or after the
trade executes.

Tax Optimizer

Tax Optimizer lets you change your tax lot-matching method to
optimize your gains and losses.

Financial Strength and Stability

Our robust capital position, automated risk controls and conservative balance sheet are built to protect MEXEM and our clients from sizable trading losses.

MEXEM Group (IBG LLC) equity capital surpasses $8.1 billion, over %6.0 billion in excess of administrative requirements. 18.5% of IGB LLC belongs to the publicly traded company, MEXEM, Inc and the remaining 81.5% belongs to our employees and associates.

Unlike other firms, where management owns a small share, we engage extensively in the downside as much as in the upside which makes us run our business conservatively.

Learn More

Small Business Account Structure

  • One or more users manage a single account.
  • Corporations, Partnerships, Limited Liability Companies, and Unincorporated Legal Structures.

Account Information
Must be 21 or older to open a margin account,
18 or older to open a cash account.

Accounts are accepted from citizens or residents of all countries except citizens or residents of those countries or regions that are on the sanction list of the US Office of Foreign Asset Controls or similar lists, or other countries determined to be higher risk.